Aderlating

Testnaam Aderlating
Aanvraagcode ADER
Synoniem
Eenheid ml
MateriaalAderlating afnamesysteem
Afnamehoeveelheid De hoeveelheid wordt door de arts bepaald
Minimale hoeveelheid Geen
Afnameconditie Hb checken op hemocue indien langer dan 3 weken geleden is bepaald.
Behandel/bewaarconditie
Verzendconditie
Laboratorium KC-laboratorium (Hematologie)
Naam KC-laboratorium (Hematologie)
Afdeling Hematologie
Interne Locatie D1.19
Adres Wielingenlaan 2
Postcode 4535 PA
Plaats Terneuzen
Land Nederland
Telefoon1 0115-688634
Telefoon2
Fax 0115-688630
Website www.zorgsaam.org
Email kclaboratorium@zzv.nl
Formulier HIX-order
Doorlooptijd 1 uur
Frequentie maandag tot en met vrijdag op afspraak
CTG-code
Code
Beschrijving
Kosten
Referentiewaarde
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt Niet nuchter
Extra informatie Patiënt maakt afspraak. Arts geeft gewenst streef-Hb door. Onder streef-Hb is aderlating niet nodig. Patiënt krijgt consumptie aangeboden.

Oostburg enkel op maandag en dinsdag op afspraak.