Politie/ recherche opvragen materiaal voor onderzoek in beslag legging

Testnaam Politie/ recherche opvragen materiaal voor onderzoek in beslag legging
Aanvraagcode AOPM
Synoniem
Eenheid
Materiaal
Afnamehoeveelheid
Minimale hoeveelheid
Afnameconditie Altijd overleggen met/ melden aan de KC (avond/ nacht telefonisch) .

Er zijn 3 opties:
1. De patiënt geeft toestemming. Als dit het geval is, dan maakt de politie een proces verbaal op waarin de toestemming staat en wat mede ondertekend is door de patiënt.
2. De patiënt geeft geen toestemming. Meegeven mag niet, tenzij er een bevel van de rechter commissaris is tot inbeslagname.
3.In plaats van de rechter commissaris zou in beslagneming ook wel door de officier van justitie mogelijk zijn.
4. Elk ziekenhuis moet ook een schrijven hebben hoe om te gaan hiermee in een convenant, deze staat in Iportal met als titel: Politieconvenant.
Behandel/bewaarconditie Testcode AOPM met aanvrager ULK gebruiken. Invoeren welk materiaal van welke datum/tijd en aan wie het meegegeven is.
Verzendconditie Na toestemming meegeven aan agent. In alle gevallen dient er een schriftelijke opdracht ter controle ingezien te worden.
Laboratorium
Naam
Afdeling
Interne Locatie
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon1
Telefoon2
Fax
Website
Email
Formulier
Doorlooptijd
Frequentie
CTG-code
Code
Beschrijving
Kosten
Referentiewaarde
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt
Extra informatie In I-portal staat het document: Politieconvenant. Hierin zijn de afspraken opgenomen m.b.t. het meegeven van monstermateriaal.