Anti-Xa (NOAC)

Testnaam Anti-Xa (NOAC)
Aanvraagcode AXA
Synoniem Anti-factor Xa spiegel
NOAC
Eenheid ng/ml
MateriaalCitraatbuis 2.7 ml (CB,LBLS)
Afnamehoeveelheid 2 buizen
Minimale hoeveelheid 2 ml plasma
Afnameconditie Citraatbloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparinebloed is afgenomen.
Neem geen bloed af uit ledematen waarin infusie plaatsvindt.
Stuw van te voren zo kort mogelijk. Bloedafname dient ongestuwd te geschieden middels een vlotte venapunctie waarbij geen hematomen worden veroorzaakt. Buizen dienen te worden gevuld tot de bovenste rand van het etiket dat door de fabrikant is aangebracht.
Behandel/bewaarconditie Bloed binnen 4 uur verwerken.

Citraatplasma: 2x afdraaien bij kamertemperatuur (15 minuten bij 2500g, plasma daarna nogmaals 15 minuten bij 2500g). Hierna snel invriezen bij -70°C
Verzendconditie Alleen na overleg met de klinisch chemicus verzenden.

Op droogijs verzenden.
Laboratorium Erasmus Medisch  Centrum (Hematologie)
Naam Erasmus Medisch  Centrum (Hematologie)
Afdeling Hematologie
Interne Locatie Kamer Nc-807
Adres Wytemaweg 12
Postcode 3015 CN
Plaats Rotterdam
Land Nederland
Telefoon1 010-7033741
Telefoon2
Fax
Website http://www.erasmusmc.nl/
Email integrale.diagnostiek@erasmusmc.nl
Formulier formulier
Doorlooptijd .
Frequentie
CTG-code
Code
Beschrijving
Kosten
Referentiewaarde .
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt Onder NOAC vallen de volgende antistollingsmiddelen:
Rivaroxaban (Xarelto)
Apixaban (Eliquis)
Edoxaban (Lixiana)

Kosten €43,10
Extra informatie Alleen in overleg met klinisch chemicus.