Genetisch Overig

Testnaam Genetisch Overig
Aanvraagcode GO
Synoniem Gen Onderz
Eenheid
Materiaal
Afnamehoeveelheid afhankelijk van bepaling
Minimale hoeveelheid zie aanvraagbon
Afnameconditie link naar LOD
Behandel/bewaarconditie afhankelijk per bepaling en per laboratorium. Zoek op de site bij "aanvraag" de bepaling. De mogelijke laboratoria verschijnen. Na het kiezen van het gewenste laboratorium verschijnt in het scherm de mogelijkheid om het aanvraagformulier in te vullen/downloaden.
Verzendconditie Hangt af per bepaling. Bij twijfel eerst overleggen!

Zorg dat in Labosys bij GO een tekst wordt ingevoerd met de aangevraagde bepaling en het verzendadres van de bepaling.

Tekst plaatsen via /@ tab, tekst plaatsen, opslaan.

Laboratorium
Naam
Afdeling
Interne Locatie
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon1
Telefoon2
Fax
Website
Email
Formulier Zie website
Doorlooptijd
Frequentie
CTG-code Direct via verzekeraar
Code Direct via verzekeraar
Beschrijving Lab declareert zelf via de zorgverzekeraar
Kosten € n.v.t
Referentiewaarde hangt af van de bepaling.
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt Bij verschillende testen staan ook de details van de aandoening in het engels beschreven.
Extra informatie