Antistoffen tegen C1 - esteraseremmer

Testnaam Antistoffen tegen C1 - esteraseremmer
Aanvraagcode AC1R
Synoniem Anti C1 - esteraseremmer
Eenheid
MateriaalSerumbuis 8.5 ml (GLL)
Afnamehoeveelheid 1 buis
Minimale hoeveelheid 2 ml serum
Afnameconditie
Behandel/bewaarconditie Centrifugeren, afpipetteren en in KK bij 4°C in bakje Sanquin plaatsen.
Verzendconditie Sanquin komt dagelijks materiaal ophalen.
Laboratorium Sanquin
Naam Sanquin
Afdeling
Interne Locatie
Adres Plesmanlaan125
Postcode 1060 VG
Plaats Amsterdam
Land Nederland
Telefoon1 020 - 512 3000
Telefoon2 020 - 512 3120/3121.
Fax
Website
Email
Formulier Sanquin WKL 935
Doorlooptijd 10 dagen
Frequentie 1x / week
CTG-code
Code
Beschrijving
Kosten
Referentiewaarde N.v.t.
Doorbelgrenzen N.v.t.
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode ELISA Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt
Extra informatie Wordt bepaald bij bij angio-oedeempatiënten bekend met remmerfeficientie.