E945 Irregulaire antistoffen in serum

Testnaam E945 Irregulaire antistoffen in serum
Aanvraagcode E945
Synoniem
Eenheid
MateriaalEDTA(K3) 9.0 ml (EBG, PAXL)
Serumbuis 8.5 ml (GLL)
Afnamehoeveelheid 1 buis EDTA, 2 Serumbuizen
Minimale hoeveelheid 8 ml volbloed en 8 ml serum (of dubbele hoeveelheid gestold bloed)
Afnameconditie Alleen na overleg met de klinisch chemicus of leidinggevende.
Behandel/bewaarconditie geen scherpe temperatuurslimiet
geen scherpe tijdslimiet
Verzendconditie Dagelijks worden monsters opgehaald door de chauffeur van de bloedbank.
Laboratorium Sanquin
Naam Sanquin
Afdeling t.a.v. trombocyten/leucocyten serologie
Interne Locatie
Adres Plesmanlaan125
Postcode 1066 CX
Plaats Amsterdam
Land Nederland
Telefoon1 020 - 512 3000
Telefoon2 020 - 512 3120/3121.
Fax
Website
Email
Formulier Claus formulier
Doorlooptijd
Frequentie
CTG-code
Code
Beschrijving
Kosten
Referentiewaarde
zwangeren
-> ADCC test: : opmerkingen bij normaalwaarden Indien de ADCC van Rhesus D antistoffen tot de partus < 10% blijft, zal geen hemolyse bij het kind optreden. Voor de ADCC van andere antistoffen is dit nog niet geheel duidelijk. -> Rhesus-, Kell-, Duffy-, Kidd-, Ss- genotypering, DNA-analyse: Rhesus/Kell genotyperingen andere bloedgroepen (DNA analyse) Met behulp van DNA analyse is het mogelijk om voor vrijwel alle klinisch relevante antigenen te typeren. Dit kan van belang zijn indien het serologisch niet mogelijk is de bloedgroep te bepalen zoals na transfusies of bij sensibilisatie van de erytrocyten van de patiënt.
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt
Extra informatie Kostprijs ca. €1000,-