Prikongeval

Testnaam Prikongeval
Aanvraagcode PRIK
Synoniem incidenteel bloedcontact
Eenheid
MateriaalSerumbuis 8.5 ml (GLL)
Afnamehoeveelheid 1 buis
Minimale hoeveelheid 1 buis
Afnameconditie afname bij de patiënt waarbij prikongeval plaats gevonden heeft. iVIM in Iportal invullen Dit formulier moet ingevuld zijn, door aanvrager zelf laten invullen. Formulier te vinden op startpagina van I-Portal onder kopje melding ongewenste situaties.
Behandel/bewaarconditie centrifugeren, niet afpipetteren.
Verzendconditie zo snel mogelijk naar laboratorium brengen.
Laboratorium Laboratorium Medische Microbiologie Terneuzen
Naam Laboratorium Medische Microbiologie Terneuzen
Afdeling LMMT
Interne Locatie
Adres Wielingenlaan 2
Postcode
Plaats Terneuzen
Land Nederland
Telefoon1
Telefoon2
Fax
Website
Email
Formulier IVIM formulier
Doorlooptijd
Frequentie dagelijks
CTG-code
Code
Beschrijving
Kosten
Referentiewaarde
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Ja
Informatie patiënt
Extra informatie coordinatie loopt via ANW-hoofd buiten kantooruren.