Sulfhemoglobine in heparinebloed

Testnaam Sulfhemoglobine in heparinebloed
Aanvraagcode SULF
Synoniem SHB
Eenheid % SHb
MateriaalCapillair 85 µl (CAP)
Afnamehoeveelheid 2 capillairen
Minimale hoeveelheid 55 μl
Afnameconditie Op buitenlocaties een heparinebuis afnemen, niet centrifugeren.
Cap Sulf hemoglobine: CSUL
Art Sulfhemogl : ASUL
Veneuze Sulfhemogl : VSUL
Behandel/bewaarconditie zo spoedig mogelijk naar het laboratorium.
Verzendconditie
Laboratorium KC-laboratorium (Chemie)
Naam KC-laboratorium (Chemie)
Afdeling Chemie
Interne Locatie D1.19
Adres Wielingenlaan 2
Postcode 4535 PA
Plaats Terneuzen
Land Nederland
Telefoon1 0115-688403
Telefoon2
Fax 0115-688630
Website www.zorgsaam.org
Email kclaboratorium@zzv.nl
Formulier HIX order
Doorlooptijd 1 uur
Frequentie dagelijks
CTG-code 70407
Code 70407
Beschrijving
Kosten € 3.21
Referentiewaarde 0-1 %
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt
Extra informatie Cap Sulf hemoglobine: CSUL
Art Sulfhemogl : ASUL
Veneuze Sulfhemogl : VSUL
Op buitenlocaties een heparinebuis afnemen, niet centrifugeren.