SHL trombofiliepakket BA17

Testnaam SHL trombofiliepakket BA17
Aanvraagcode SHLTF
Synoniem BA17 SHL
Eenheid
MateriaalCitraatbuis 2.7 ml (CB,LBLS)
EDTA-buis 6.0 ml K2E 10.8 mg (PAL)
Afnamehoeveelheid 5 x citraat, 2 x EDTA
Minimale hoeveelheid 5 x citraat, 2 x EDTA
Afnameconditie Patiënt dient 2 weken geen orale antistolling geslikt te hebben.
afnameconditie AT3
afnameconditie Proteïne S totaal
afnameconditie Proteïne C activiteit
afnameconditie Factor II mutant
afnameconditie Factor V Leiden DNA
afnameconditie Factor V Leiden screening
Behandel/bewaarconditie behandelconditie AT3
behandelconditie Proteïne S totaal
behandelconditie Proteïne C activiteit
behandelconditie Factor II mutant
behandelconditie Factor V Leiden DNA
behandelconditie Factor V Leiden screening
Verzendconditie verzendconditie AT3
verzendconditie Proteïne S totaal
verzendconditie Proteïne C activiteit
verzendconditie Factor II mutant
verzendconditie Factor V Leiden DNA
verzendconditie Factor V Leiden screening
Laboratorium KC-laboratorium (Hematologie)
Naam KC-laboratorium (Hematologie)
Afdeling Hematologie
Interne Locatie D1.19
Adres Wielingenlaan 2
Postcode 4535 PA
Plaats Terneuzen
Land Nederland
Telefoon1 0115-688634
Telefoon2
Fax 0115-688630
Website www.zorgsaam.org
Email kclaboratorium@zzv.nl
Formulier AML formulier, CLAUS
Doorlooptijd ca 2 weken
Frequentie
CTG-code
Code
Beschrijving
Kosten
Referentiewaarde
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt Voor een correcte bepaling van dit pakket dient er een aPTT en een PT meebepaald te worden volgens de richtlijn.
Extra informatie het trombofiliepakket bevat de subcodes: APCA,AT3,PRSA,PRTC,PTTM,ST5