Pyrodruivenzuur EDTA volbloed

Testnaam Pyrodruivenzuur EDTA volbloed
Aanvraagcode PYRO
Synoniem pyruvaat
Eenheid µmol/l
MateriaalEDTA-buis 3.0 ml K2E 5.4 mg (EB,PAS)
Afnamehoeveelheid 1 buis
Minimale hoeveelheid 500 μl onteiwit materiaal
Afnameconditie
Behandel/bewaarconditie Na afname direct onteiwitten op de volgende wijze:
Onteiwitten: 300 μL 18% koude perchloorzuur + 600 μL EDTA volbloed mengen en direct centrifugeren, supernatant in schone buis pipetteren en invriezen bij -20°C.

Op de buis duidelijk vermelden dat het materiaal is onteiwit vologens de bovenstaande procedure!
Verzendconditie Plasma verzenden op droogijs.
Voor 13:45 uur aanmelden en brengen naar magazijn (tel 7153)
Verzending op droogijs op donderdag en vrijdag i.v.m. problemen aankomst, verwerking en risico op ontdooien monster.
Laboratorium Erasmus MC (klin chem)
Naam Erasmus MC (klin chem)
Afdeling Afdeling Klinische Chemie (AKC)
Interne Locatie NB-415
Adres Wytemaweg 12
Postcode 3015 CN
Plaats Rotterdam
Land Nederland
Telefoon1 010 7033053
Telefoon2
Fax 010 7035430
Website
Email
Formulier formulier
Doorlooptijd 1 week
Frequentie 1 /week
CTG-code 70456
Code 70456
Beschrijving PYRODRUIVENZUUR
Kosten € 13.67
Referentiewaarde Pyruvaat
80 - 150 μmol/L <17 jr, volbloed, onteiwit
34 - 103 μmol/L >17 jr, volbloed, onteiwit

Lactaat/Pyruvaat ratio

10 - 28 1 maand - 1 jaar
11 - 28 1 jaar - 7 jaar
8 - 20 7 jaar - 15 jaar
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode Cobas 6000 Fotometrisch
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt
Extra informatie Aanvraag indicaties: Congenitale lactaatacidose. Verdenking op mitochondriële oxidatiestoornis. (bv. pyruvaatcarboxylasedeficiëntie) Aanvraag in combinatie met lactaat, en zo mogelijk met acetoacetaat, β-hydroxyboterzuur. Opm: Glycolyse-remming op basis van fluoride is ontoereikend.
referentiewaarden
formulier EMC