Glucose Nuchter in fluoride

Testnaam Glucose Nuchter in fluoride
Aanvraagcode GLUF
Synoniem Nuchtere suiker
Eenheid mmol/l
MateriaalFluoridebuis 2.0 ml NaF 3.0 mg Na2 EDTA (FV,GRS)
Afnamehoeveelheid 1 buis
Minimale hoeveelheid 2 μl
Afnameconditie Nuchter
Behandel/bewaarconditie Na bepalen in koelkast 7 bij 4°C
Verzendconditie
Laboratorium KC-laboratorium (Chemie)
Naam KC-laboratorium (Chemie)
Afdeling Chemie
Interne Locatie D1.19
Adres Wielingenlaan 2
Postcode 4535 PA
Plaats Terneuzen
Land Nederland
Telefoon1 0115-688403
Telefoon2
Fax 0115-688630
Website www.zorgsaam.org
Email kclaboratorium@zzv.nl
Formulier HIX-order/ Huisartsenformulier
Doorlooptijd 1 uur
Frequentie Dagelijks
CTG-code 70402
Code 70402
Beschrijving Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Sacc
Kosten € 1.79
Referentiewaarde
Leeftijd mannen en vrouwen
Alle 4,1 - 5,9 mmol/l
Doorbelgrenzen <2,0 of >30,0 bij kliniek,
<2,0 of >25,0 bij polikliniek en huisarts.
Herhaaltermijn
Interferentie Interferentie vanaf:
Icterie > 60,
Hemolyse > 1000,
lipemie > 1000
Analyzer/Methode Cobas 6000
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt Nuchter. Uw bloed serieus - glucose
Extra informatie