Glucose in heparine

Testnaam Glucose in heparine
Aanvraagcode GLU
Synoniem suiker
Eenheid mmol/l
MateriaalHeparinebuis 3.0 ml (HEP,GRS)
Afnamehoeveelheid 1 buis
Minimale hoeveelheid 2 μl
Afnameconditie Na bepalen in koelkast 7 bij 4°C
Behandel/bewaarconditie
Verzendconditie
Laboratorium KC-laboratorium (Chemie)
Naam KC-laboratorium (Chemie)
Afdeling Chemie
Interne Locatie D1.19
Adres Wielingenlaan 2
Postcode 4535 PA
Plaats Terneuzen
Land Nederland
Telefoon1 0115-688403
Telefoon2
Fax 0115-688630
Website www.zorgsaam.org
Email kclaboratorium@zzv.nl
Formulier HIX-order/ Huisartsenformulier
Doorlooptijd 1 uur
Frequentie Dagelijks
CTG-code 70402
Code 70402
Beschrijving Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Sacc
Kosten € 1.79
Referentiewaarde
Leeftijd mannen en vrouwen
tot 1 dag 2,2 - 6,4
tot 14 dagen 2,1 - 4,2
> 14 dagen 3,5 - 7,7
Doorbelgrenzen <2,0 of >30,0 bij kliniek,
<2,0 of >25,0 bij polikliniek en huisarts. < 17 jaar <2,0 of > 25,0
Herhaaltermijn
Interferentie Interferentie vanaf:
Icterie > 60,
Hemolyse > 1000,
lipemie > 1000 + zie
Analyzer/Methode Cobas 6000
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt Uw bloed serieus - glucose
Extra informatie Indien patiënten met de volgende medicijnen worden behandeld en aanzienlijke concentraties ervan aanwezig zijn in het patiënten plasma: Acetaminofen (paracetamol) en diens metaboliet N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) N-acetylcysteine (NAC) Metamizole (Novaminsulfone, Dipyrone) en de metabolieten 4-Amino-antipyrine (4-AAP) en 4-Methyla m ino-antipyrine (4-MAP). De metamizole metabolieten 4-aminoantipyrine (4-AAP) en 4-Methylamino-antipyrine (4-MAP) vertonen slechts een lichte interferentie.