Ammoniak arterieel in EDTA

Testnaam Ammoniak arterieel in EDTA
Aanvraagcode AAMM
Synoniem NH3
Eenheid µmol/l
MateriaalEDTA-buis 3.0 ml K2E 5.4 mg (EB,PAS)
Afnamehoeveelheid 1 buis
Minimale hoeveelheid 20 μl
Afnameconditie Indien het materiaal niet direct gecentrifugeerd wordt dan dient het materiaal gekoeld te worden in een koelblok.

Buis niet openen tot moment van bepalen. Na bepalen in koelkast bij 4°C.

Op buitenlocaties binnen 20 minuten centrifugeren, afpipetteren en invriezen bij -20° Celsius. In vriesblokken versturen naar lab Terneuzen.

Behandel/bewaarconditie Binnen 20 minuten centrifugeren, buis niet openen. Na bepalen in koelkast 7 bij 4°C
Verzendconditie
Laboratorium KC-laboratorium (Chemie)
Naam KC-laboratorium (Chemie)
Afdeling Chemie
Interne Locatie D1.19
Adres Wielingenlaan 2
Postcode 4535 PA
Plaats Terneuzen
Land Nederland
Telefoon1 0115-688403
Telefoon2
Fax 0115-688630
Website www.zorgsaam.org
Email kclaboratorium@zzv.nl
Formulier HIX-order
Doorlooptijd 1 uur
Frequentie Dagelijks
CTG-code 70483
Code 70483
Beschrijving
Kosten € 12.11
Referentiewaarde
Leeftijd Mannen en vrouwen
tot 3 dagen 30-60
tot 14 jaar 24-48
> 14 jaar 10-45
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie Roken, buis openen Interferentie vanaf:
Icterie > 10,
Hemolyse > 200,
lipemie > 50
Analyzer/Methode Cobas 6000
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt Uw bloed serieus - ammoniak
Extra informatie