Autoloog serum ten behoeve van oogdruppels

Testnaam Autoloog serum ten behoeve van oogdruppels
Aanvraagcode OOG
Synoniem Homoloog serum (oogdruppels)
Eenheid Geen eenheid
MateriaalSerumbuis 8.5 ml (GLL)
Afnamehoeveelheid standaard 6 buizen, arts bepaalt eventueel of er meer buizen afgenomen dienen te worden.
Minimale hoeveelheid 25 ml
Afnameconditie Altijd vooraf bellen naar de ziekenhuisapotheek om te vragen hoeveel buizen er afgenomen dienen te worden.
Ook vragen of het dezelfde dag nog in behandeling wordt genomen.
Telefoon apotheek balie: 7451 of apotheker: 8264 (E. Pelzer )of 7274 (H.C. Spijkerboer).

Materiaal verzenden met regulier transport om 11:00. Indien de patiënt later komt dan de apotheek vragen of dit nog kan en vragen wat te doen met het materiaal.
Behandel/bewaarconditie Bloed afnemen en patiënt laten wachten in de wachtkamer tot na het centrifugeren.
Buizen absoluut niet ontdoppen omdat materiaal steriel behandel dient te worden.
Serumbuizen centrifugeren.

Bij constateren van geen hemolyse mag de patiënt weggaan.
Bij constateren van hemolyse de patiënt opnieuw materiaal afnemen en de behandeling herhalen.

Maximaal 2x prikken, dus na de 2e afname, en het materiaal is hemolytisch, dan kan de patiënt weggaan.
Mocht er na 2x afnemen geen materiaal zijn of ruim onder de verzochte hoeveelheid dan contact opnemen met de apotheker.
Verzendconditie Buizen met hemolyse niet verzenden.
Buizen absoluut niet ontdoppen omdat materiaal steriel behandel dient te worden.
Materiaal verzenden met het reguliere transport om 11:00 uur.


Mochten ze de buizen eerder nodig hebben en er gaat geen regulier transport meer dan zorgen zij intern ervoor dat deze buizen alsnog worden opgehaald
Laboratorium Scheldezoom Farmacie
Naam Scheldezoom Farmacie
Afdeling
Interne Locatie
Adres Spoorstraat 16
Postcode 4431 NK
Plaats 's-Gravenpolder
Land Nederland
Telefoon1 0113-317550
Telefoon2
Fax
Website http://www.scheldezoom.nl
Email secretariaat@scheldezoom.nl
Formulier Vermelding op eigen labbon.Geen verzendbon apotheek nodig.
Doorlooptijd
Frequentie
CTG-code 79991
Code 79991
Beschrijving ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN
Kosten € 10.64
Referentiewaarde
Doorbelgrenzen
Herhaaltermijn
Interferentie
Analyzer/Methode
Cito-pakket Nee
Informatie patiënt
Extra informatie