Laboratoriumgids

Paliperidon
Para Neoplastisch Syndroom in liqour
Para Neoplastisch Syndroom in serum
Paracetamol in serum
Parathormoon in EDTA
Parathormoon related proteïne
Paroxetine in serum
Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
Penfluridol in serum
Pentaporfyrines in plasma
Perfenazine in serum
pH in ascitesvocht
pH in drainvocht
pH in feces
pH in pericardvocht
pH in pleuravocht
Philadelphia Chromosoom in beenmerg en heparine
Pimozide in serum
Pipamperon in serum
PKU in capillair bloed
Plaatjes factor activatie in citraat en EDTA Patiënt doorsturen naar ADRZ in Goes
Plasma aldosteron/actief renine ratio
Plasminogeen activiteit in citraat
Plasminogeen antigeen in citraat
Politie/ recherche opvragen materiaal voor onderzoek in beslag legging
Polycythemia Vera in EDTA
Polynucleair in pleuravocht
Polynucleaire cellen in liquor
Porfyrinen in faeces
Porfyrinen in urine
Porfyrinenprofiel panel in serum of plasma
Porfyrines in 24-uurs urine
Postnataal Cytogenetisch Onderzoek (Erasmus MC)
Postnataal genetisch onderzoek Gent in heparine en EDTA
Pregnaandiol in 24-uurs urine
Pregnaantriol in 24-uurs urine
Prikongeval
Primidon in serum
Procollagen Peptide type 1 N-terminal Propeptide in serum
Procollagen Peptide type 3N- terminal Propeptide in serum
Progesteron dier in heparine
Progesteron in heparine
Prolactine in heparine
Prolactine in serum (contra-expertise)
Promazine in serum
Pronestyl in serum
Propafenon in serum
Proteïne C activiteit in citraatplasma
Proteïne C antigeen in citraat
Proteïne S (vrij) antigeen in citraat
Protoporfyrines in portie urine
Protryptyline in serum
PSA in heparine
PSA in pleuravocht
PSA-ratio in heparine
Pseudo - Cholinesterase in serum
PT in citraat
PTHrp in EDTA
Pyrodruivenzuur EDTA volbloed