Laboratoriumgids

IgA in serum
IgD in serum
IGF-1 in serum (somatomedine C)
IGF-BP3 in serum
IgG in liquor
IgG in serum
IgG in serum
IgG in urine
IgG subklasse 1,2,3 en 4 in serum
IgG/Complement in EDTA
IgM in serum
Ijzer in 24 uurs urine
Ijzer in heparine
Imatinib in heparineplasma
Imipramine in serum
Immature platelet fraction in EDTA
Immuno FOB in feces
Immunofenotypering in BAL
Immunofenotypering in lichaamsvochten
Indican(kwantitatief) in portie urine
Inhibine A in serum
Inhibine B in serum
INR in capillair of citraat
Insuline antistoffen in serum
Insuline in serum nuchter
IRR in EDTA-plasma
Irregulaire antistoffen bij zwangeren in EDTA
Iso electrische focussing in liquor en in serum
Isoniazide in serum
Itraconazol